ข้อมูลบริษัท
ภาพรวม

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ

ต่อมาในปี 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้ชื่อย่อสัญลักษณ์ “APCO” และวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

5
นักวิจัย
32
งานวิจัย
21
ผลิตภัณฑ์