ผู้นำในนวัตกรรม สุขภาพและความงาม

คุณภาพเป็นหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใคร

เพิ่มคุณภาพชีวิตให้พลเมืองไทย และพลเมืองโลก

รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

นักวิทยาศาสตร์ของเรา

รางวัลผลการดำเนินงานของเรา
อ่านเพิ่มเติม
นวัตกรรมของเรา
อ่านเพิ่มเติม
ความมุ่งหวังของเรา

มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการพัฒนา ที่ยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม