เหตุการณ์สำคัญ
2520
ในปี พ.ศ. 2520 คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจากมังคุด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยเชิงสหวิชาการ
2531
2 มิถุนายน 2531 ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ก่อตั้งบริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อผลิตเครื่องสำอางเพื่อความงามจากงานวิจัยสารสกัดมังคุด และสารสกัดธรรมชาติอื่นๆ
2548
12 กรกฎาคม 2548 บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2554
4 พฤศจิกายน 2554 บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มการจำหน่ายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI
2557
ปี 2557 APCO ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 3 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ คือ Best CEO Award, Best Company Performance Award และ the Most Improved CSR Award
2558
24 มิถุนายน 2558 นิตยสาร Forbes จัดให้ APCO เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น 1 ใน 200 บริษัทในเอเชียมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญ
2558
4 กันยายน 2558 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับรองผลงาน APCO cap ให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของชาติไทยสำหรับเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลก
2558
ปี 2558 APCO ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ คือ Best CEO Award และ Best Company Performance Award
2559
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลิตภัณฑ์ APCO สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
2561
14 พฤษภาคม 2561 บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) ย้ายหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET)