บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท :

บริษัทย่อย :

บริษัท คิลเลอร์ ทีเซลล์ ฟอร์ เพ็ทส์ จำกัด
ประเภทกิจการ : เพื่อทำวิจัย ส่งเสริมทางวิชาการ และทำการตลาดของอาหารเสริมเชิงยาในตลาดสัตว์ทั่วโลก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัทร่วม :

บริษัท บิม เฮลท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภทกิจการ : ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 61 ห้องเลขที่ GC078 ชั้น G ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไฮโซลด์ ดิจิทัล จำกัด
ประเภทกิจการ : ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร