กลุ่มชะลอวัย

บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมที่สามารถช่วยเรื่องของการย้อนวัย ชะลอวัย และอายุยืน

ด้วยการผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์จนได้สูตรที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความยาวของ Telomere มากขึ้น

มายไลฟ์100
มายไลฟ์100
อ่านเพิ่มเติม
มายไลฟ์100A
มายไลฟ์100A
อ่านเพิ่มเติม