ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

22 เมษายน 2567
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เวลา : 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
31 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
10:15 - 11:00 น.

กิจกรรมที่ผ่านมา

ปี:
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
13:15 - 14:00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา : 14:00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565