Social Activities
06 August 2015

APCO ต้อนรับวันแม่จัดเสวนาสุขภาพ “รักแม่ให้ดูแลเข่าและเบาหวาน”

อัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างช้าๆ ปัญหาการดูแลสุขภาพจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายควรรีบวางแผนรับมือด้วยตระหนักดีถึงปัญหานี้ ล่าสุด บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO จึงได้จัดกิจกรรม “รักแม่ให้ดูแลเข่าและเบาหวาน” ต้อนรับวันแม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้วิธีธรรมชาติในการดูแลสุขภาพของคุณแม่และบุคคลอันเป็นที่รักจากภายใน ภายใต้แนวคิด “ภูมิสมดุล” (Balancing Immunity: BIM) พร้อมเปิดตัวศูนย์รับปรึกษาปัญหาข้อ เข่าและเบาหวานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ขึ้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

“ข้อเข่าเสื่อมและเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจุบันคนไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 50 มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ขณะที่สถานการณ์โรคเบาหวานในผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 60 ปีมักพบมากถึงร้อยละ 20 แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้จึงต้องอาศัยทั้งความเอาใจใส่และความเข้าใจที่ถูกต้อง” ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIIM บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO นักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกผู้คิดวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลจากสารสกัดธรรมชาติ กล่าว