Company Activities
28 May 2019

APCO ผลักดันนวัตกรรม APCO ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ขวา) บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) นำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day พบข้อมูลยืนยันผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS สามารถทำให้เชื้ออยู่ในภาวะสงบเป็นรายแรกของโลก รุกแผนผลักดันนวัตกรรม APCO ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 603 อาคารB ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้